Kjære pilegrim, velkommen til Pilegrimsbyen Trondheim! Nidaros Pilegrimsgård er det offisielle pilegrimsmottaket i byen. Her er alle er velkommen, uansett motivasjon for å vandre eller lengde på vandringen.

Pilegrimsmottaket

Her hos oss kan du som pilegrim motta Olavsbrevet, få stemplet ditt pilegrimspass og motta "pilegrimsbyens gullmynt" som gir gratis inngang til Nidarosdomen, og fordeler hos våre pilegrimspartnere. Vi fører også statistikk over pilegrimene som besøker oss.

Våre pilegrimsverter byr alltid på kaffe, en sjokoladebit og en prat.

Åpningstidene på pilegrimsmottaket i pilegrimsesongen: 11. juni - 19. september:

  • Hver dag: kl. 14:00 - 17:45

Under Olsok (28. juli – 4. august)

  • Utvidet åpningstid: kl. 12:00 - 19:00

Utenfor ordinær sesong

  • Hver dag: kl. 10:00 - 16:00

Nidarosdomen

Å komme frem til målet, den mektige Nidarosdomen, er en stor opplevelse for mange. Alle pilegrimer får besøke Domkirken gratis, etter å ha fått Pilegrimsbyens Gullmynt utdelt hos oss. I pilegrimssesongen arrangeres det også en egen pilegrimsgudstjeneste klokken 18:00 alle dager, unntatt søndag (da er det vanlig kveldsmesse). Du kan lese mer om Nidarosdomen på deres hjemmeside.

Pilegrimssenterets arbeidsoppgaver

Nidaros Pilegrimsgårds hovedoppgave er å være et mottak- og overnattingssted for pilegrimene. Å være et møtested mellom Trondheims befolkning og den internasjonale pilegrimstrafikken. Vi er også et infosenter hvor kommende pilegrimer kan komme for å planlegge sin pilegrimsreise i Norge. Samt arrangerer vi korte og lange vandringer langs pilegrimsledene i Trøndelag.

Regionslederen for pilegrimsleden arbeider aktivt med utvikling og vedlikehold av de omkringliggende pilegrimsledene. Dette inkluderer merking av ledene, aktiv kontakt med de tilhørende pilegrimsherbergene og overnattingsstedene, og utvikling av annen infrastruktur.

OLAVSBREVET
PILEGRIMSPASS
PILEGRIMSPRESTEN
PILEGRIMSFELLESSKAPET ST. OLAV - NIDAROS
BLI FRIVILLIG
STATISTIKK

Olavsbrevet

Pilegrimer som hår gått de siste 100 km inn til Trondheim kvalifiserer til å motta Olavsbrevet ved pilegrimsmålet. Dette får du utdelt i pilegrimsmottaket ved Pilegrimsgården. Olavsbrevet har stor betydning for mange pilegrimer og er et verdifullt minne fra lange dager på pilegrimsleden.

The Olav's letter - Symboles

Pilegrimspass

Tradisjonen med bruk av pilegrimspass går tilbake til middelalderen og ble brukt for å identifisere pilegrimene langs ledene. Pilegrimspasset er den offisielle dokumentasjonen på at du er en ekte pilegrim. Framvisning av passet gir rett til rabatter og fordeler langs ledene, og egen pilegrimspris ved overnatting. Dette gjelder også framme ved målet.

Pilegrimene samler unike stempler i passet fra stedene de besøker på veien. Slik blir også passet et kjærkomment minne fra pilegrimsturen.

Pilegrimspasset gir pilegrimen gratis inngang i Nidarosdomen, etter å ha besøkt oss på Nidaros pilegrimsgård.

Pilegrimspasset gir pilegrimer reduserte priser og fordeler hos våre samarbeidspartnere i Trondheim.

Pilegrimspresten

Pilegrimspresten Einar Vegge holder store deler av tiden sin til på Nidaros pilegrimsgård. Som lommekjent på leden, og en god samtalepartner, er han en viktig del i vårt vertskap på Pilegrimsgården. Etter å komme i mål fra en lang vandring, kan det være godt å få mulighet til refleksjon sammen med pilegrimspresten i våre varme lokaler.

Einar er også den på pilegrimsgården med mest kjennskap til historien rundt Olavsarven, og leder flere byvandringer i året. På disse vandringene kan man lære mye om den lokale historien til Trondheim fra Middelalderen.

Einar Vegge

Epost: ev676@kirken.no

Tlf: (+47) 922 00 171

Pilegrimsprest

PILEGRIMSFELLESSKAPET ST. OLAV - NIDAROS

Våre viktigste samarbeidspartnere og en helt essensiell del av vårt vertskap er pilegrimsfellesskapet St. Olav. De har i mange år tatt imot pilegrimer fra fjernt og nært i vårt pilegrimsmotak. Interessante folk næres av hverandre, og derfor er det alltid givende for pilegrimene likt som for vertskapet å få den gode velkomsten og møtet her på Nidaros pilegrimsgård.

Har du lyst å engasjere deg i pilegrimssatsningen?

Vi er fullstendig avhengige av våre mange og dedikerte frivillige. Om du ønsker å møte folk fra hele verden i vårt pilegrimsmotak, stelle i vår skjønne hage ved Nidelven, eller ta i et tak og merke og følge opp noen av Norges eldste skjødselsveier, Ta kontakt med oss! Vi ønsker å engasjere så mange som mulige i vår nasjonale satsning.

Email - post@pilegrimsgarden.no

Statistikk
Pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård fører statistikk over alle ankomne pilegrimer. Statistikken er et verdifullt verktøy for å kartlegge hvor vandrerne kommer fra, alder og lengde på vandringen. Den typiske pilegrimen er en tysk eldre kvinne som går én uke på Gudbrandsdalsleden. Likevel ser vi at pilegrimer fra 18 til godt over 80 år benytter seg av ledene til korte og lengre vandringer. Pilegrimene kommer fra hele verden. Noen vandrer alene, andre som par og flere som grupper med opptil 20 personer.

Om du benytter deg av data fra statistikken, husk å oppgi referanse.

Nidaros Pilegrimsgård - Statistikkrapport
2015 2016 2017 2018 2019 og 2020 2021