Pilegrimssenteret Trondheim er en av de 12 Regionale Pilegrimssenterene i Norge som arbeider med pilegrimsledene. Arbeidet omfatter et bredt fagfelt og ansvarsområde som berører: Å utvikle pilegrimsledene som et bærekraftig og fremtidsrettet reiseliv. Å fremheve Norges kulturelle mangfold lags de gamle ferdselsveiene, samt synliggjøring og ivaretakelse av de historiske ferdselsrutene. Å synligjøre pilegrimsleden som en verdifull arena for kulturutveksling og menneskemøter på tvers av landegrenser, kulturer og livssyn.

Pilegrimssenter Trondheims geografiske ansvarsområde omfatter alle pilegrimsledene i Trondheim-, Skaun-, Melhus- og Midtre Gauldal kommune. Innenfor dette området arbeider pilegrimssenteret tett med næring- og kulturaktører, kommunene, fylkeskommunen og de mange frivillige for å vedlikeholde og utvikle pilegrimsleden. Dette omfatter alt fra merking av pilegrimsleden, til å innarbeide pilegrimsleden i strategier og planverk i kommuner og fylket.

Åpningstider

Hele året: tirsdag-fredag | etter avtale pr epost: toralf.neras@pilegrimssenter.no

Lær mer om pilegrimsleden
pilegrimsleden.no
Følg aktiviteten til Pilegrimssenter Trondheim!
Facebook Instagram
PILEGRIMSMOTTAKET
PILEGRIMSBYEN TRONDHEIM
STATISTIKKRAPPORT
PILEGRIMSFELLESSKAPET ST. OLAV - NIDAROS
BLI FRIVILLIG?

Pilegrimsmottaket

Pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård skal besøkes av alle pilegrimer som har nådd pilegrimsmålet: Nidarosdomen. Her får pilegrimer de siste stemplene i pilegrimspasset, utdelt Olavsbrevet og registrert fullført vandring. Før pilegrimen går, plasseres "pilegrimsbyens gullmynt" i pilegrimspasset som gir gratis inngang til Nidarosdomen, og mange andre fordeler i Pilegrimsbyen Trondheim.

Pilegrimsvertene

Pilegrimsmottaket er bemannet av frivillige pilegrimsverter som brenner for pilegrimsleden. De tar seg godt av alle pilegrimene som besøker pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård. De byr alltid på kaffe, en sjokoladebit og en prat.

Se pilegrimsmottakets åpningstider her:
pilegrimsleden.no

Olavsbrevet

Pilegrimer som enten hår gått de siste 100 km, syklet de siste 200 km, eller samlet 6 nøkkelstedstempler langs Kystpilegirmsleia på vei til Trondheim, kvalifiserer til å motta Olavsbrevet ved pilegrimsmålet. Olavsbrevet har stor betydning for mange pilegrimer og er et verdifullt bevis som vitner om lange dager på pilegrimsleden.

Pilegrimsprest

I store deler av pilegrimssesongen, er pilegrimsprest tilgjengelig på Nidaros pilegrimsgård. Et godt tilbud for pilegrimene som ønsker å prate med en prest om sin reise.

Pilegrimsbyen Trondheim

Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela i Spania er alle viktige pilegrimsbyer som har lange tradisjoner for å være vertskap for tilreisende pilegrimer. Pilegrimsbyen Trondheim har som formål å synliggjøre Trondheim som Norges pilegrimsdestinasjon og med dette styrke byens historiske identitet. Sammen med små og store aktører i byens kultur og næringsliv, ønsker prosjektet å gi byen et løft for kunnskap om-, synliggjøring av- og betydningen til den historiske hovedstaden Trondheim.

Pilegrimspass og Pilegrimsbyens Gullmynt

Tradisjonen med bruk av pilegrimspass hinter tilbake til de gamle utsendelsesdokumentene som pilegrimene fikk i middelalderen. I dag blir pilegrimspasset brukt for å identifisere pilegrimene langs ledene. Pilegrimspasset er den offisielle dokumentasjonen på at man er en ekte pilegrim. Framvisning av passet gir rett til rabatter og fordeler langs ledene, og egen pilegrimspris ved overnatting. Dette gjelder også i pilegrimsbyen Trondheim etter å ha mottatt "Pilegrimsbyens Gullmynt" i pilegrimsmottaket.

Pilegrimene samler unike stempler i passet fra stedene de besøker på veien. Slik blir også passet en minnebok fra reisen på pilegrimsleden.

Se vertskapspartnerne i Pilegrimsbyen Trondheim
Pilegrimsbyen Trondheim

Pilegrimspass med "Pilegrimsbyens Gullmynt" gir pilegrimen gratis inngang i Nidarosdomen, etter å ha besøkt oss på Nidaros pilegrimsgård.

Pilegrimspass med "Pilegrimsbyens Gullmynt" gir pilegrimer reduserte priser og fordeler hos våre vertskapspartnere i Pilegrimsbyen Trondheim.

For å få "pilegrimsbyens gulllmynt", må du ha overnattet minst en natt på pilegrimsleden.

Statistikk
Pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård fører statistikk over alle ankomne pilegrimer. Statistikken er et verdifullt verktøy for å kartlegge hvor vandrerne kommer fra, alder og lengde på vandringen. Den typiske pilegrimen er en tysk eldre kvinne som går ca. 2 uker på Gudbrandsdalsleden. Likevel ser vi at pilegrimer fra 18 til over 80 år benytter seg av ledene til korte og lengre vandringer. Pilegrimene kommer fra hele verden. Mange vandrer alene, de fleste som par, og en del i grupper som strekker seg fra 3 personer til over 20.

Om du benytter deg av data fra statistikken, husk å oppgi referanse.

Statistikkrapport | Pilegrimssenter Trondheim ved Nidaros Pilegrimsgård
2023 2021 2019 og 2020 2018 2017 2016 2015

PILEGRIMSFELLESSKAPET ST. OLAV - NIDAROS

Våre viktigste samarbeidspartnere og en helt essensiell del av vårt vertskap er pilegrimsfellesskapet St. Olav - Nidaros. De har i mange år tatt imot pilegrimer fra fjernt og nært i vårt pilegrimsmottak. Interessante folk næres av hverandre, og derfor er det alltid givende for pilegrimene likt som for pilegrimsvertene å få den gode velkomsten og møtet her på Nidaros pilegrimsgård.

Facebook

Har du lyst å engasjere deg i pilegrimssatsningen?

Vi er fullstendig avhengige av våre mange og dedikerte frivillige. Om du ønsker å møte folk fra hele verden i vårt pilegrimsmotak, stelle i vår skjønne hage ved Nidelven, eller ta i et tak og merke og følge opp noen av Norges eldste skjødselsveier, Ta kontakt med oss! Vi ønsker å engasjere så mange som mulige i vår nasjonale satsning.

Email - post@pilegrimsgarden.no