Pilegrimsgården er et møte- og mottakssted for alle brukere av Pilegrimsleden. Hos oss finner du det offisielle pilegrimsmottaket i Nidaros, hvor alle pilegrimer registreres og det føres offisiell mottaksstatistikk. Her får pilegrimer sine siste stempler i pilegrimspasset og man får utstedt Olavsbrevet. Nidaros Pilegrimsgård er organisert som en stiftelse, og skal fungere som et ressurs og kompetansesenter. Vi arrangerer vandringer, konferanser, workshops, seminarer og møter med temaer knyttet til pilegrimstematikk og Olavsarven.

Stifterne bak Nidaros Pilegrimsgård er Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Nidaros Bispedømmeråd, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Nidaros Domkirke og Vår Frues Menighetsråd, Olavsfestdagene, Trondheim Kirkelige Fellesråd og Stiftelsen Areopagos. Styreleder er Lars Tvete. Nidaros Pilegrimsgård huser også et regionalt pilegrimssenter for regionen rundt Trondheim. Her finnes et informasjonskontor som kan gi tips og råd om vandring på Pilegrimsledene i Norge, samt at vi bygger nettverk og er rådgiver for andre aktører som jobber med Pilegrimsleden i vår region.

Vi tilbyr overnatting med frokost hele året, til både pilegrimer og andre gjester. Vi leier ut møtelokaler for opptil 12 og kan holde arrangementer for opptil 40 gjester.

Bibliotek

Nidaros pilegrimsgård har et eget bibliotek med pilegrimsrelevant litteratur. Biblioteket rommer omtrent 1000 norske og internasjonale titler. Gjennom årene har det tilkommet en stadig økende mengde litteratur og rapporter som berører pilegrimstematikken, og som omhandler både fortid og nåtid.

Nidaros Pilegrimsgård har tatt initiativ til å samle inn nyere og eldre litteratur, masteroppgaver og rapporter som omhandler pilegrimstematikken og Olavsarven. I tillegg har det blitt opprettet et pilegrimsarkiv som omfatter en god dekning av pilegrimshistorien i Norge de siste 25 år.

Både materialet i arkivet og litteraturen i bibliotek har spesielt fokus på Nidaros som pilegrimsmål. Arkivet og biblioteket fornyes fortløpende.