Velcome To Nidaros Pilegrimsgård

We make food of lokal history

Bestilling

Kontakt oss via mail eller telefon og velg fra menyene nedenfor. Vi tilbyr lokalmats meny, julemat meny og cateringmeny.

Leie av selskapslokale:

 • Lukket selskap dagtid (Katedralen - opp til 14 personer): NOK 2 200
 • Lukket selskap kveldstid (Peisestuen - opp til 60 personer): NOK 4 500


Ring oss på 73525000 eller send oss en e-post til post@pilegrimsgarden.no for reservasjon.

Ved kansellering av selskap innen 48 timer før arrangementstart, er det kostnadsfritt. Ved kansellering etter dette, belastes arrangør 50% av prisen.

Gatherings

Menu:

 • Pilgrimsgården's local food buffet: NOK 495 per person
 • Pilgrimsgården's local food buffet with locally produced drinks: NOK 555 per person
 • Streif's casserole with seasonal produce: NOK 395 per person
 • Streif's pot with seasonal ingredients and locally produced drink: NOK 455 per person

Rent a gathering room:

 • Closed party during the day (Cathedral - up to 14 people): NOK 2,200
 • Closed party in the evening (Peisestuen - up to 60 people): NOK 4,500

Call us on 73525000 or send us an e-mail to post@pilegrimsgarden.no for a reservation.

In case of cancellation within 48 hours before the start of the event, it is free of charge. In case of cancellation after this, the organizer is charged 50% of the price.

Catering

Catering Company | Pilgrimsgården's company lunch

 • Hiking bling with local mat topping: NOK 149 per person
 • Hiking bling and cinnamon rolls made from primrose: NOK 199 per person
 • Locally produced drink: NOK 50 per person

Private catering

 • Local food buffet: NOK 495 per person
 • Locally produced drink NOK 60 per person

Delivery NOK 200

Call us on 73525000 or send us an e-mail to post@pilegrimsgarden.no for a reservation.

In case of cancellation of catering within 48 hours before delivery, it is free of charge. In case of cancellation after this, the customer will be charged 50% of the price.