Prosjektet er vår satsning på lokalmatdistribusjon, og har som mål å tilgjengeliggjøre lokal mat langs alle pilegrimsledene i Norge til Pilegrimer og andre. PilegrImsskreppa er en matpakke, som egner seg godt som turmat for vandrere og som catering for selskap, utflukter og for kurs/konferanse, alltid med en historie på kjøpet. Prosjektet er støttet av innovasjon Norge.