Trondheim ble et pilegrimsmål allerede i Middelalderen, da Nidarosdomen ble bygd over St. Olavs levninger i årene etter hans død i slaget på Stiklestad i 1030. Pilegrimstradisjonen holdt seg fram til 1537 da reformasjonen forbød pilegrimsvandring i de protestantiske områdene. Tradisjonen holdt seg levende i de katolske områdene i Europa, og etter et jevn nedgang i mange år, har den moderne pilegrimsbevegelsen i Europa vekket interessen for å gjenskape pilegrimsveier også mot Europas Nordligste pilegrimsmål, Trondheim. I 1997 ble pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim og fra Sundsvall til Trondheim via Stiklestad merket, og vi ser igjen en økt interesse for pilegrimsvandring i Norden. I dag definerer pilegrimen sin egen reise. Uansett motivasjon er Trondheim målet, og vertskapene i byen er klare for å ta imot dem. Pilegrimsbyen Trondheim skal styrke Trondheim som pilegrimsmål og ruste vertskapene for å ta imot pilegrimene som kommer gående til byen.

Vertskapspartnerene
Pilegrimsbyen Trondheim