Prosjektet har utarbeidet en mulighetsstudie for utvidelse av Pilegrimsgården til den 3. etasjers lagerbygningen «Magasinet» som ligger vegg i vegg med Pilegrimsgården ved Marinen i Trondheim. Prosjektet skisserer muligheten om å utvide overnattingskapasitet og andre fasiliteter som forsamlingsrom, selvhusholdskjøkken, vaske og tørkerom, stillerom osv. for Pilegrimer i pilegrimsesongen. Det arbeides med å etablere et fredssenter i Magasinet for å utvikle pilegrimssatsningen mot barn og ungdom, og elde, og bygge generasjonsbroer mellom generasjoenen. Vi ønsker å være et aktivt verksted for fredsarbeid knyttet til pilegrimsledene lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.