Interregprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Østersund kommune, Nidaros Pilegrimsgård og Pilegrimssenter Stiklestad. Prosjektet skal synligjøre og tilgjengeliggjøre historiefortellingen rundt vår felles kulturarv i grenseområdene. Det skal også bidra til oppgradering av infrastruktur, slik som merking og fysisk stinett og overnattingskapasitet langs St. Olavsleden fra Sundsvall til Trondheim. Prosjektet skal også styrke det internasjonale grensesamarbeidet mellom regionen i «Nordens grønne belte» og bidra til at vertskap på hver side av leden får større kunnskap om hverandre. Prosjektet har særlig fokus på å motivere til økt overnattingskapasiteten lang St. Olavsleden, og hjelpe entreprenører på begge sider av grensen til nyetablering og utvidelse av overnattingskapasitet. Prosjektet har egne aktiviteter knytte til universell tilpasning av noen av strekningene og styrke arbeide med bærekraftsperspektivene gjennom hele lednettet fra kyst til kyst. Prosjektet er støttet av Interreg Norge-Sverige og Trondheim kommune, Østersund kommune, Nidaros Pilegrimsgård, Stiklestad Pilegrimssenter, Verdal kommune, Levanger kommune, Malvik kommune, Frosta kommune