Prosjektet skal utforske hvordan en reiselivsbedrift som Pilegrimsgården på best mulig måte kan være en arena for arbeidstakere med ulike former for funksjonsnedsettelse, i første omgang arbeidstakere som er døve eller har sterkt nedsatt hørsel. Prosjektet har en praktisk side der en kandidat sammen med en veileder jobber hos oss for å bli kjent og få praksis i en reiselivsbedrift. Prosjektet har også en forskningsside som skal dokumentere og analysere hvilke behov, strategier og verktøy som kan tas i bruk for å optimalisere trivsel og inkludering for kandidaten og øvrige ansatte på Pilegrimsgården. Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen dam og er utformet i samarbeid med Døveforbundet.