Prosjektet er et samarbeid mellom Nidaros Pilegrimsgård, Byhistoriekomiteen og Trondheim kommune og har som mål å bidra til at små og store historier fra byen blir synliggjort i byrommene og aktualisert fram mot 2030.